Another World


TÊN ANIME: ANOTHER WORLD


Số tập: 3

Thể loại: SCI-FI

Tình trạng: Đã xong

Nhân sự:

  • Trans: Tokuwa
  • Edit: Katori

Nội dung:

Spin off của phim Hello World

Link xem phim: