Haikyuu!!: To the Top


TÊN ANIME: HAIKYUU!!: TO THE TOP

Số tập: 13

Thể loại: Comedy, Sports, Drama, School, Shounen

Tình trạng: Đã xong

Nhân sự:

  • Trans: Beams + Ai-chan
  • Edit: Amane

Nội dung:

Mùa thứ 4 của bộ Haikyuu

Link xem phim: