Radiant 2nd Season


TÊN ANIME: RADIANT 2nd SEASON
Số tập: 21

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Magic

Tình trạng: Đã xong

Nhân sự:

  • Trans: Tedomi
  • Edit: Link

Nội dung:

Mùa thứ 2 của bộ Radiant

Link xem phim: