Rescue Me![OVA]


TÊN ANIME: RESCUE ME![OVA]


Số tập: 1

Thể loại: Ecchi

Tình trạng: Đã xong

Nhân sự:
  • Trans: Tezu
  • Edit: Katori


Nội dung:

Ecchi hơi nặng nên mong ai chưa đủ tuổi thì không nên đụng vào
Link xem phim: