Violet Evergarden Special


Tên anime: Violet Evergarden Special
Số tập: 1

Thể loại: Light novel

Tình trạng: Đã xong

Nhân sự:
  • Trans: Mixus, Ai-chan, Aki
  • Edit: Katori


Nội dung:

Tập 14 của bộ Violet Evergarden

Link xem phim: