One Room First Season


TÊN ANIME: ONE ROOM FIRST SEASON


Số tập: 12

Thể loại: Slice of Life

Tình trạng: 12/12 ep

Nhân sự:

  • Trans: Ninniku
  • Edit: Katori

Nội dung:

Mùa thứ 1 của One Room

Link xem phim: