Bem Movie: Become Human


TÊN ANIME: Bem Movie: Become Human

Số tập: 1

Thể loại: Action, Horror, Demons, Supernatural

Tình trạng: 1/1 ep

Nhân sự:

  • Trans: Ai-chan
  • Edit: Katori

Nội dung:

Lấy bối cảnh 2 năm sau tập cuối của seri phim.
Thanh tra Sonia Summers đang tìm kiếm Bem và những người khác. Cô hội ngộ với Belo, người đang một mình chống lại một tổ chức đen. Cậu đưa cô đến gặp Bem, nhưng Bem lại mất hết ký ức và sống một cuộc sống nhân viên văn phòng bình thường tại thành phố… hoặc đó là những gì anh ta cho là vậy.


Link xem phim: