Nhạc

Hiện tại nhóm có 2 kênh để đăng tải những bài nhạc do nhóm dịch gồm youtube và anime47 nhưng youtube sẽ không đầy đủ bằng anime47 nên các bạn có thể qua anime47 để nghe đầy đủ các bài nhạc

  • Youtube thì xem ở đây.  • Anime47 thì nhấn vào đây.